میلگرد کامپوزیت و میزان مقاومت این میلگردها و استفاده از آن در بتن

میلگرد کامپوزیت و میزان مقاومت این میلگردها و استفاده از آن در بتن

میلگرد کامپوزیت و میزان مقاومت این میلگردها و استفاده از آن در بتن میلگرد کامپوزیت میلگرد یا آرماتورهای FRP از نظر شکل ظاهری مشابه میلگردهای متداول هستند ولی در تولید آن­ها به­ جای فولاد از رزین پلیمری مخصوص و الیاف (به طور معمول این…