نوشته‌ها

استفاده از میلگرد کامپوزیت در نیلینگ و تحکیم خاک + مزایا و معایب نیلینگ

استفاده از میلگرد کامپوزیت در نیلینگ و تحکیم خاک + مزایا و معایب نیلینگ

استفاده از میلگرد کامپوزیت در نیلینگ و تحکیم خاک + مزایا و معایب نیلینگ نیلینگ و تحکیم خاک یکی دیگر از روش‌های رایج در بهسازی خاک میخ‌کوبی جدار دیوار یا نیلینگ بوده و هدف از اجرای این روش تسلیح برجای توده خاک موجود با نصب میلگردهای …