نوشته‌ها

استفاده از میلگرد کامپوزیت در تاسیسات فاضلاب مانند تصفیه خانه های کلاریفایر

استفاده از میلگرد کامپوزیت در تاسیسات فاضلاب مانند تصفیه خانه های کلاریفایر

استفاده از میلگرد کامپوزیت در تاسیسات فاضلاب مانند تصفیه خانه های کلاریفایر تصفیه خانه های کلاریفایر جهت زلال ساز آب با مواد منعقد کننده از دستگاه کلاریفایر استفاده می شود. سیستم کلاریفایر از حوضچه های زلال سازی تشکیل شده است که در آنها …