نوشته‌ها

استفاده از میلگرد کامپوزیت و راهکار های مقاوم سازی سکوهای حفاری دریایی

استفاده از میلگرد کامپوزیت و راهکار های مقاوم سازی سکوهای حفاری دریایی مقاوم سازی سکوهای حفاری دریایی مقاوم سازی سکوهای حفاری دریایی وجود بتن در محیط خورنده می‌تواند سطح آن را خراب نماید و در نتیجه عوامل خورنده می‌توانند به سطح فولاد رسیده و …