انواع فونداسیون ها و استفاده از میلگرد های کامپوزیتی در فونداسیون

انواع فونداسیون ها و استفاده از میلگرد های کامپوزیتی در فونداسیون

انواع فونداسیون ها و استفاده از میلگرد های کامپوزیتی در فونداسیون

انواع فونداسیون ها

انواع فونداسیون ها و استفاده از میلگرد های کامپوزیتی در فونداسیون

انواع فونداسیون ها و استفاده از میلگرد های کامپوزیتی در فونداسیون

بتن :

در قرن حاضر بتن به عنوان یکی از پر مصرف ترین فراورده های ساختمانی در جهان شناخته شده است.

از ویژگیهای بسیار خوب آن، اقتصادی بودن، سهولت دسترسی به اجزای تشکیل دهنده،

شکل پذیری و پایایی نسبتا بالای آن را می توان نام برد. این عوامل باعث توجه روز افزون به بتن شده است.

بدین جهت لازم است که متخصصان، خواص اجزای تشکیل دهنده و مراحل اساسی در ساخت،

نگهداری و در مواقع لزوم تعمیر و مرمت آن را به خوبی بشناسند.

برخلاف فولاد، در بتن نمیتوان به مشخصات ارائه شده از سوی تولید کنندگان اکتفا کرد.

به علت عدم آشنایی و شناخت کامل متخصصان و مجریان کارهای عمرانی با خصوصیات و رفتار بتن

و آشنانبودن با شیوه های صحیح اختلاط اجزای آن در سالهای اخیر گسستگی

و خرابیهای زیادی در تعدادی از سازه های بتنی مشاهده شده است.

به نظر می رسد در پاره ای از موارد اثرات آب و هوا، دما،شرایط محیطی،و تطبیق خصوصییات بتن

با استانداردهای جهانی مورد توجه قرار نمی گیرد.

امید است در این پژوهش راهکارهی استفاده صحیح از بتن و طرز برخورد با خصمصیات آن به دست آید.

فونداسیون:

شالوده یا فونداسیون قسمتی از یک سازه است که غالبا زیرتر از سطح زمین قرار می گیرد

و نیرو های ناشی از سازه را به پی (خاک یا بستر سنگی) انتقال می دهد.

عملکرد فونداسیون: تقریبا تمامی خاکها تحت تاثیر نیرو به مقدار قابل ملاحظه فشرده می شوند

که این مساله باعث نشست سازه استوار بر آن می گردد.

دو اصل اساسی که در طراحی فونداسیون باید رعایت شودعبارت است از:

۱- نشست کلی سازه به مقدار قابل قبول و جزعی محدود شود.

۲- قسمتهای مختلف سازه تا حد امکان نباید دارای نشستهای نا مساوی باشند .

در عمل برای محدود کردن نشست، نیروهای ناشی از سازه را باید به لایه ای منتقل کنیم،

که دارای مقاومت کافی باشد و برای کاهش تنش فشاری، نیروهای وارده از سازه را در سطح وسیعی گسترده کرده به پی وارد می کنیم.

انواع فونداسیونها:

فونداسیونها در حالت کلی،به فونداسیونهای دیوار و ستون تقسیم بندی می شوند.

فونداسیون دیوار یک نوار از بتن مسلح به عرض بزرگتر از ضخامت دیوار است( حد اقل عرض ۵۰ سانتی متر)

که بار دیوار را به سطح گسترده تری منتقل می کند( فونداسیون نواری).

نوع دیگری از فونداسیون فونداسیونهای منفرداست که معمولا به شکل مربع یا مستطیل است.

بعضی از فونداسیونها هم به شکل ذوزنقه می باشد. در بعضی از حالتها فونداسیون

به صورت مرکب( برای انتقال بار ۲ تا چند ستون) ساخته می شود.

در مواردی که مقاومت زمین در حد متعارفی باشد از فونداسیونهای ساده و مرکب استفاده می شود

و زمانی که زمین مقاومت کافی نداشته باشد، از فونداسیونهای گسترده یا صفحه ای استفاده خواهد شد

فونداسیون گسترده(رادیه) یک دال بتنی یکپارچه مسلح است که در تمام سطح زیر ساختمان گسترده شده است

پی صفحه ای:

در زمینهایی که نیروی باربری کافی برای مقابله با نیروهای وارده در ابعاد پی های معمولی وجود ندارد

از پی صفحه ای( رادیه ژنرال، مت، پی گسترده) استفاده می کنند. این پی ها نیروها را در سطح گسترده ای پخش کرده

و در نتیجه نیروی وارد را با توان باربری زمین متعادل می کند.

در ساختمانهای بلند که فشار وارد بر پی زیاد است معمولا از این نوع پی برای انتقال نیرو به زمین استفاده می شود.

در پی صفحه ای ساده سیستم بارگذاری به صورت موازی بوده و در امتداد یا امتدادهای خاصی قرار می گیرد.

درسیستم بار گذاری صفحه ای مرکب، محدودیت بار گذاری در نقطهای خاص یا امتدادی معین وجود ندارد.

چون پی های موازی معمولا دارای قسمتهای عمومی و قسمتهای خاص بارگذاری هستند،

فولادگذاری در آنها بدین صورت است که ابتدا تمام صفحه شبکه گذاری بتن ریزی می شود

و سپس در قسمتهای باربر، با محاسبه دقیق بارهای وارده،شبکه میلگرد های خاصی طراحی و اجرا می گردد

که به شبکه زیرین متصل می گردد.

میلگرد گذاری در پی:

از آنجایی که بتن در اثر فشارهای وارده ترک بر می دارد برای افزایش استحکام بتن

در داخل آن میلگردهایی کارکذاشته می شود.

در عمل میلگرد گذاری میلگردها به صورت شبکه ای در کف فونداسیون قرار داده می شوند

( با احتساب پوشش بتنی) برای ایجاد چسبندگی و انتقال مناسب نیرو از فولاد به بتن و بلعکس

در کنارهها میلگردهای شبکه با خم ۹۰ درجه به طول معین فرم داده می شوند( ۱۵ برابر میلگرد ساده و ۱۲ برابر میلگرد آجدار).

حداکثرفواصل میلگردهای شبکه نمی تواند از ۱۲ برابرقطر میلگرد بیشتر باشد.

در پی حداقل قطر آرماتورهای طولی ساده ۱۲ میلیمتر و آجدار ۱۰ میلیمتر و تعداد حداقل آنها ۴ عدد است.

حد اقل فاصله خاموتها باید ۷۵ میلیمتر باشد تا ویبراتور میله ای بتواند به سهولت داخل شبکه جا بگیرد.

فاصله ساقهای خاموت باید طوری باشد که بتن بدون اشکال، امکان ریخته شدن و متراکم گردیدن را داشته باشد.

پوشش بتن میلگردها:

برای انتقال کامل نیروها از بتن به فولاد یا بلعکس لازم است

که حد اقل پوشش بتن برای میلگردهای کناری ۲.۵تا۳ برابر قطر و برای میلگردهای داخلی ۲.۵ برابر قطر باشد.

پوشش کناری میلگردها در نواحی گرم و مرطوب به علت خوردگی شدید بتن

و خطر زنگ زدگی فولاد به وسیله عوامل محیطی ۵برابر قطر میلگرد در نظر گرفته می شود.

حداقل سطح مقطع میلگرد:

حد اقل سطح مقطع میلگرد در بتن برابر ۱۴ میلیمتر است

و حد اکثر فواصل میلگرد در شبکه های کف نمی تواند از ۱۲ برابر قطر بیشتر باشد.

در مورد دو شبکه که روی هم قرار می گیرند حد اقل فاصله ارتفاعی ۱۲ برابر قطر میلگرد است.

۱۲ سانتیمتر و آجدار ۱۰ سانتیمتر و تعداد حداقل آنها ۴ عدد است.

شناژ:

وظیفه شناژ( رابط فونداسیونها) کلاف کردن و مهار نمودن فونداسیونها است

که به منظور مقابله با نیروهای افقی(زلزله،باد و غیره) و یکنواختی نشست

در ساختمانها به کار می رود.تمام آرماتورهای طولی باید در گوشه ها به صورت یک در میان خم ۹۰ درجه با قلاب داشته باشند.

حد اکثر فاصله خاموتها در شناژ برابر ۳۰ سانتی متر و در نقاط تمرکز فشار ۲۵-۲۰ سانتی متر است.

حد اقل قطر خاموت در شناژها با عرض کمتر از ۴۰سانتیمتر برابر ۶ میلیمتر

و برای عرض بیشتر از ۴۰ و کمتر از ۶۰ سانتیمتر برابر ۸ میلیمتر و برای عرض بیشتر از ۶۰ سانتیمتر برابر۱۰ میلیمتر است.

حد اکثر قطر خاموت مصرفی ۱۲ میلیمتر است.

ستون:

در عضوهایی که به طور عمده تحت تاثیر فشار محوری قرار دارند، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است

که قسمت اعظم باربه وسیله بتن تحمل شود

( نظیر ستونها) اما به دلائل مختلف همیشه فولاد در ستون بتنی به کار برده می شود.

واگذاری قسمتی از تحمل نیرهای فشاری به فولاد صرفه جویی در مقطع ستون بتنی است،

به طور کلی وظیفه ستون بتنی تحمل فشارهای محوری و گاهی جانبی و انتقال آن به قسمت پایین تر است.

انواع ستون از نظر شکل مقطع :

۱- ستونهای با مقطع مربع ( برای سهولت در باز و بسته کردن قالب، و پخهای کوچکی که در لبه های ستون ایجاد می شود )

حد اقل ابعاد (۲۰در ۲۰ )

۲- ستونهایی با مقطع مربع مستطیل( حد اقل ابعاد ۴۰ در ۲۰ )

۳- ستونهایی با مقطع چند ضلعی منتظم( با طول حد اقل ضلع ۲۰ سانتیمتر)

۴- ستونهایی با مقطع دایره( استوانه ای)(حد اقل قطر مقطع ۲۵ سانتیمتر)

حداقل تعداد میلگرد در هر یک از مقاطع ستونها: مقاطع مربع ۴ میلگرد، مقطع مربع مستطیل ۶تا۸ میلگرد،

مقطع شش ضلعی منتظم ۶ میلگرد ( در چند ضلعی های منتظم حد اقل تعداد میلگرد برابر تعداد اظلاع است)

مقطع دایره حداقل ۶ میلگرد

حداقل قطر میلگردهای اصلی و خاموت ستونهای بتنی:

۱-در مقاطع دایره و چند ضلعی منتظم حداقل ۱۲ میلیمتر

۲-در مقاطع مربع و مربع مستطیل حداقل ۱۴ میلیمتر

۳- قطر خاموت حداقل ۸ میلیمتر

۴- در حالت دور پیچی دور ستونهای دایره ای شکل حد اقل ۱۰ میلیمتر

تذکر:

لازم به یاد آوری است که قطر واقعی میلگردهای ستون بر حسب شرایط و بارهای وارده باید

به دقت طراحی و محاسبه شود و اعداد فوق فقط حداقل قطر میلگردها را بیان می کند.

میلگرد انتظار در طول و طبقات:

حداقل طول میلگرد انتظاردر پی ۶۰ برابر قطر یا ۶۰ سانتیمتر است

و حداقل طول میلگرد انتظار در طبقات ۵۰ برابر قطر یا ۵۰ سانتیمتر است.

زاویه درصد انحراف در آرماتورهای ستون برابر ۱ دهم است. براساس آیین نامه B.S مقدار فولاد موجود در وصله نباید

از ۱۰% سطح مقطع ستون بیشتر باشد و باید حداقل فاصله ای برابر۱۰میلیمتر

بین قفسه های فولادی در وصله مجود داشته باشد. فاصله مرکز تا مرکز دوگروه از میلگرد های به هم بسته شده

نباید از ۱۵۰ میلیمتر بیشتر باشد ابعاد میلگردهای آجدار یا مربع شکل پیچیده

را می توان از ضرب عدد۱/۱ در شماره اسمی آنها به دست آورد

وظائف تنگ در ستون:

برای مقابله با نیروی کمانش میلگرد در ستون و جلوگیری از بیرون زدگی میلگردهای طولی ستون،

از تنگ یا خاموت استفاده می شود. تنگ در مقابل نیروهای برشی و عرضی مقاومت خوبی دارد.

در محلهایی که صفحه ستون نمایان می شود لازم است که اتصالی از میل مهارها ایجاد شود.

میل مهارها به وسیله تنگهایی که در قسمت پاییین قفسه فولادی بسته شده اند، استقرار می یابند.

این نحوه اجرا از خمیدگی میلگردهای ستون در دو انتهای آن جلوگیری می کند.

طبق استاندارد ACI در ستونهای گرد،فاصله خالص بین ماپیچهای دور ستون حداقل ۲.۵ و حداکثر ۷.۵سانتیمتر است

و قطر حداقل میلگرد دور پیچ مساوی ۱۰میلیمتر می باشد.

مهر میلگردهای دور پیچ، با ۱.۵ دور اضافه پیچیدن در هر دو انتهای یک واحد دور پیچ حاصل می شود.

طول وصله برابر ۲۸ برابر قطر و حداقل ۳۰ سانتیمتر است. پمشش بتن روی میلگردهای دور پیچ حداقل برابر ۳.۸ سانتیمتر است.

ترتیب تنگها:

برای تحمل مولفه افقی نیرو در قسمت بالای میلگرد خم شده لازم است

که یک تنگ در بالاترین نقطه آن قرار داده شود.همچنین باید تنگ مشابهی در پاییینترین نقطه زانویی میلگرد قرار داده شود

تا در مقابل هر گونه تنش انهدامی ناشی از خمش مقاومت کند.

شیب قسمت مایل خم شده برابر۱ دهم باشد و قسمت مستقیم بالایی و پایینی زانویی

باید د امتداد محور ستون یا موازی با آن قرارداشته باشد.

تیر:

تیرهای بتن مسلح که از دو مصالح مختلف در ساختن آنها استفاده می شود، همگن نیستند.

بنابر این روش تحلیل جداگانه ای برای آنها وجود دارد.

در هر مقطع ازتیر صرف نظر کردن از نیروهای محوری(به علت کوچکی آن) یک نیروی برشی و یک لنگر خمشی وجود دارد.

لنگر خمشی قابل تجزیه به تنشهای قائم بر مقطع است که به آن تنشهای خمشی می گوییم.

در تیرهای بتن مسلح به علت ضعف بتن در مقابل نیروهای کششی، میلگردهای فولادی در ناحیه کششی قرار داده می شود.

در تیرهای بتن مسلح کشش ناشی از خمش به وسیله میلگردهای مسلح کننده،

و فشار ناشی از خمش به وسیله بتن ناحیه فشاری تحمل می شود.

انواع تیر:

۱- تیر ساده: تیری است که با مقطع مربع یا مستطیل که بر روی د وتکیه گاه ساده تکیه دارد

و نیروی ناشی از لنگر خمشی مثبت را تحمل می کند. این تیر برای پوشش دهانه های کوتاه استفاده می شود.

تیرهای دو سر گیر دار: این تیرها در هر دو طرف تکیه گاه لنگر(ممان) قبول می کند.

۲- تیر ممتد: این تیر برای پوشش دهانه های وسیع استفاده می شود و قادراست، ن

یروهای فشاری، برشی، پیچشی و ممان های مختلف را تحمل کند.

۳- تیر کنسولی: این تیر یا تیر طره ای، که برای پوشش بالکنها، سر درها، بارانگیرها و قسمتهای جلو آمده سقف به کار می رود.

۴- تیرهای پوششی یا فرعی: این تیرها تیرهایی هستند که بار خود را به تیر اصلی منتقل می کنند.

این تیرها ممکن است با مقطع مربع مستطیل و یا مقطع T شکل باشند.(مقطع T شکل برای دهانه های وسیع کاربردزیادی دارد).

۵- تیرهای T شکل: اگر شرایط به گونه ای باشد که بتوان از تیری با عمق بیشتر استفاده کرد،

می توان مقطع T با عمق زیاد را انتخاب کرد، که در نتیجه آن صرفه جویی در وزن تیر و فولاد مصرفی است.

حداقل تعداد میلگردها:حداقل میلگرد تیر اصلی ۲ عدد است

که در عمل ۲ میلگرد دیگر نیز برای مونتاژ وامکان استقرار خاموتها در نظر می گیرند.

حداقل فاصله ۲ میلگرد اصلی ۱ تا ۲.۵ سانتیمتر است

(به جز در مواردی که میلگرد به صورت دسته های چند تایی۲ یا ۳ و ۴ استفاده می شود)

درصد سطح مقطع فولاد مصرف شده را باید در مقطع تیر کنترل کرد

( که معمولا نباید بیشتر از ۴% و کمتر از ۳/۰% برای فولاد آجدار و ۲۵/۰% برای فولاد نرم نباشد)

آیین نامه cplloپیشنهاد می کند که تمام فولادهای کششی باید محصور باشند.

میلگردهای پایینی تیر نباید در ستون امتداد پیدا کنند،

بلکه باید پیوستگی به وسیله میلگردهای اتصالی با شماره مشابه تامین شود.

آیین نامه cpllo پیشنهاد می کند که برای ایجاد پیوستگی لازم بین تیر و ستون حداقل معادل ۳۰% فولاد مصرف شده

در وسط دهانه تیر برای اتصال با ستونهای داخلی با میلگردهای داخل ستون درگیر شوند.

در اتصال تیر با ستونهای خارجی حداقل مقدار از ۳۰%به ۵۰% درصد افزایش می یابد.

در تقاطع های خارجی روش استاندارد این است که میلگردهای U شکل به طور آزاد در داخل قفسه پیش ساخته تیرها قرار گیرد.

حداکثر و حداقل فاصله خاموتها:حداقل فاصله خاموتها نمی تواند از ۱۰۰ mm کمتر باشد

و حداکثر فاصله خاموتها در آیین نامه های جدید توسط فرمول خاصی اجرا می شود.

حداقل پوشش بتنی میلگردها د نواحی معتدل ۳۰ میلیمتر و در نواحی گرم و مرطوب ۵۰ میلیمتر است

و در نواحی بسیار خورنده ۷۵-۱۰۰ میلیمتر است.

سقف بتن مسلح:

سقف قسمتی از سازه بتنی است که برای پوشش فضای مورد نظر به کار می رود

و وظیفه آن جدا کردن قسمتهای مختلف از یکدیگر است.

انواع سقفهای بتنی شامل:

۱-سقفهای یکپارچه

۲-سقفهای پیش ساخته( به صورت دال با عرض استاندارد)

۳- سقفهای قارچی

۴- سقفهای پوسته ای

۵-سقفهای دارای تیر و دال و به طور مختلط

سقف یا دال تخت از نظر سیستم بارگذاری به طریق زیر تقسیم بندی می شود:

۱- دال یکطرفه

۲- دال دوطرفه

۳- دال دوطرفه با دو تکیه گاه در چهار طرف

۴- دال تخت ساده

۵- دال تخت قارچی

۶- دال مجوف

۷- دال قطعات پیش ساخته

دال یکطرفه:

سقفی است که باربری آن در یک جهت انجام شده و با علامت نشان داده می شود.

آرماتور بندی این سقف در یک جهت انجام شده است. این سقف در مقابل نیروهای پیچشی مقاومت زیادی ندارد.

حداقل ضخامت سقف با فولاد آجدا: در دهانه های ساده معادل ۱ بیستم طول دهانه

و در حالت یک انتهای یکسره ۱ بیست چهارم و در حالت دو انتهای یکسره ۱ سی هشتم

و در حالت کنسولی یا طره ای ۱ دهم طول دهانه می باشد.

در سقفهای پیش ساخته بر حسب طول دهانه ضخامت سقف بین ۱۵ تا ۳۵ سانتیمتر است

حداقل مقطع میلگردها:

۱- در هیچ شرایطی فاصله آزاد بین میلگردها نباید از قطر میلگرد یا ۲.۵ سانتیمتر کمتر شود.

فاصله مرکز به مرکز میلگردها حداکثر می تواند ۲۵ سانتیمتر یا۱.۵ برابر ضخامت دال باشد.

در مورد دالهای با ضخامت ۱۵ سانتیمتر این فاصله می تواند حد اکثر ۲۰ سانتیمتر باشد.

آرایش میلگردها:

آرایش میلگردها باید به نحوی باشد که:

۱- اجرای آن آسان باشد

۲- ضایعات میلگرد به حداقل ممکن برسد

۳- حداکثر فاصله میلگردها طبق توصیه استاندارد ایران(۱۵-۱۸) ۲۵ سانتیمتر گرفته شود.

دال دو طرفه و موارد کاربرد آن:

در عمل موارد زیادی وجود دارد که رفتار سازه ای دالهای مستطیلی بسته به نسبت طول و عرض

و یا شرایط تکیه گاهی به صورت ود طرفه است. تغییر شکل چنین دالهایی تحت تاثیر نیروهای وارده به صورت یک سطح کروی است.

در هر دو امتداد دال، لنگر خمشی وجود دارد و برای مقابله با این لنگرها دالها باید در دو امتداد به وسیله دو لایه میلگرد عمود بر هم مسلح شوند.

ساده ترین دالها که در آن دال در چهار لبه خود بر روی تیر بتن مسلح قوی با دیوار و یا تیر فولادی تکیه دارد.

همچنین دالهایی به صورت دو طرفه محاسبه می شوند که نسبت دهانه بزرگ به دهانه کوچک آنها کمتر از ۲ باشد.

سقفهایس تیرچه بلوک:

دال یکطرفه ای است که در آن برای کاستن بار مرده از بلوکهای سفالی یا بتنی تو خالی برای پر کردن حجم استفاده می شود.

سقف تیرچه بلوک تشکیل شده است از:

۱-تیرچه هایی که در فواصل مشخص( معمولا محور به محور دارای فاصله ۵۰ سانتیمتر است)

به موارات یکدیگر روی تیرهای باربرقرار می گیرد.

۲-بلوکهای توخالی که با توجه ب هشکل خاص خود بین تیرچه ها قرار داده می شوند

(بلوکها پر کننده فاصل تیرچه ها بوده، حجم زیادی از سقف را اشغال می کنند)

۳-بتنی که فضای بین بلوکها را پر کرده و روی سفالها قشری به ضخامت ۱۰-۵ سانتیمتر تشکیل می دهد.

در دهانه های بزرگ تیرچه ها در وسط دهانه و یا در فواصل ۱ دوم از طول تیرچه با ایجاد کلافهای عرضی به یکدیگر می بندند.

سقفهای لانه زنبوری(مجوف):

این سقفها نوعی از سقفهای بتنی هستند که به صورت دال دوطرفه بوده

و در آنها در دو جهت میلگردگذاری می شود. فاصله میلگردهای عرضی و طولی شبکه ها با ابعاد لانه زنبوری یا کاسه مطابقت دارد

(حداکثر۷۵ سانتیمتر و معمولا بین ۵۰-۴۰ سانتیمتر). درعمل اجرای این سقف به صورت بتن ریزی در جا است.

قالب بندی آن به صورت شبکه های عمود بر هم است،

که در داخل شبکه های مزبور کاسه ها قرار می گیرند.

شبکه ها به وسیله جکهای مخصوص (جکهای هیدرولیک)تا زمان خود گیری بتن محافظت می شوند

قالبها دارای شیب ملایم داخلی هستند و قبل از بتن ریزی با روغنهای مخصوص آغشته می شوند

تا در هنگام باز کردن قالب بتن سقف صدمهای نبیند. ضخامت بتن ریزی روی قالبهای کاسه ای ۱۰ سانتیمتر است.

بتن مصرفی باید عیار حداقل ۳۰۰کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن باشد.

تمام میلگردهای اصلی از فولادهای آجدار استفاده می شود و در تمام قسمت های تکیه گاهی آرماتورهای منفی قرار داده می شود.

سطح سقف با یک شبکه میلگردهای حرارتی از میلگردهای آجدار شماره ۸ تا ۱۲ به فاصله حد اکثر ۲۵ سانتیمتر مسلح می شود

تا زمان خود گیری کامل بتن و کسب مقاومت ۷۰% مجاز نیستیم که قالبهارا از بتن آزاد سازیم.

حداقل مدت نگهداری بتن در قالب ۷ روز و حداکثر ۱۴ روز است.

پله های بتنی:

پله های بتنی به صورت پله یکطرفه مستقیم، پله دوطرفه، پله بتنی دارای تیر باربر،

پلکان دالی شیبداربا پاگرد ۱ دوم چرخش پلکان دالی پیوسته با دوخم بتنی،

پلکان معلق یا طره ای بتنی، پلکان حلزونی چشمدار بتنی و یا پلکانهای پیش ساخته

( پلکان مستقیم ـ پلکان دالی دو خم، پلکان بدون پیشانی،پلکان حلزونی)

گردآوری: میلگرد کامپوزیت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *