بایگانی برچسب برای: انواع آرموتور FRP

میلگرد یا آرموتور FRP و مزایای استفاده از میلگرد یا آرموتور FRP در سازه های بتنی

میلگرد یا آرموتور FRP و مزایای استفاده از میلگرد یا آرموتور FRP در سازه های بتنی

میلگرد یا آرموتور FRP و مزایای استفاده از میلگرد یا آرموتور FRP در سازه های بتنی میلگرد یا آرموتور FRP میلگرد یا آرموتور فولادی است که برای جبران مقاومت کششی پایین بتن در آن استفاده میشود. میلگردها به شکل های مختلف در اعضای بتنی مسلح…