نمونه کارها

استفاده از میلگرد کامپوزیت در ساخت میلگرد کامپوزیت GFRP + کاربرد GFRP

میلگرد کامپوزیت GFRP + کاربرد GFRP

,
استفاده از میلگرد کامپوزیت در ساخت میلگرد کامپوزیت GFRP + کاربرد GFRP میلگرد کامپوزیت GFRP پلیمرهای مسلح شده با الیاف با مقاومت کششی بالا از جمله الیاف شیشه GFRP یکی از بهترین مواد کامپوزیتی در زمینه های مختلف شناخته شده و کاربرد دارند. …