بایگانی برچسب برای: کامپوزیت های FRP

استفاده از میلگرد کامپوزیت + کاربرد کامپوزیت های FRP در پل‌ ها

استفاده از میلگرد کامپوزیت + کاربرد میلگرد های کامپوزیت FRP در پل‌ ها

استفاده از میلگرد کامپوزیت + کاربرد میلگردهای کامپوزیت FRP در پل‌ ها کامپوزیت های FRP در پل‌ ها کامپوزیت های پلیمری تقویت‌شده با الیاف (FRP) در برابر خوردگی مقاوم هستند و نسبت مقاومت به وزن و مودال به وزن بالایی در مقایسه با فولاد و بتن دار…