بایگانی برچسب برای: قیمت میلگرد ارزان

اپوراد

اپوراد در خبرگزاری ایرنا

دزفول- ایرنا- همزمان با چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری- روز دزفول، ۲ طرح تولیدی صنعتی با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در شهرستان دزفول بهره برداری شد. به گزارش ایرنا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول سه شنبه در حاش…